Suomalaisen laulumusiikin akatemia r.y.

Suomalaisen laulumusiikin akatemia r.y. edistää suomalaisen luovan ja esittävän laulutaiteen tutkimusta, harrastamista ja esittämistä. Yhdistys toimii siltana eri korkeakoulujen ja taidelaitosten välillä. Suomalaisen laulumusiikin akatemian toiminnan on mahdollistanut Suomen Kulttuurirahaston tuki.

Yhteystiedot

Suomalaisen laulumusiikin akatemia r.y.
Pohjoiskaari 32
00200 Helsinki
p. + 358 50 501 4026