Julkaisut

1. Suomalaisen yksinlauluohjelmiston luettelo (WS Bookwell 2006)
Förtecknin over finländska solosånger
Catalogue of Finnish Art Songs

Suomalaisen yksinlauluohjelmiston luettelon tarkoituksena on palvella käyttäjiään suomalaisen klassisen laulumusiikin hakuteoksena. Siihen on koottu noin 160 suomalaisen säveltäjän keskeisimmät laulusävellykset 1800-luvun alkupuoliskolta uusimpaan kotimaiseen laulumusiikkiin. Luettelon pääpaino on pianosäestyksellisissä yksinlauluissa, mutta teokseen on sisällytetty tietoja myös lauluäänelle ja erilaisille soitinkokoonpanoille sävelletystä kamarimusiikista. Kunkin sävellyksen yhteyteen on liitetty tiedot mahdollisesti tiedossa olevasta sävellysvuodesta, laulutekstin tekijästä, teoksen kustantajasta, esityskokoonpanosta sekä laulun ambituksesta. Suomalaisen yksinlauluohjelmiston luettelon on toimittanut MuM Nina Kivivirta.

Kirja on myynnissä omakustannushintaan nuottikauppa Ostinato Oy:ssä ja Kirjavälitys Oy:ssä.

2. Singing in Finnish. A Manual for Singers and Vocal Coaches
(WS Bookwell 2003 ISBN 952-99224-1-8)

Teoksessa esitellään 75 suomalaista yksinlaulua kansainvälisen fonetiikan aakkosin ja siihen sisältyy laajahko johdatus suomen kielen lausumiseen. Teos sisältää myös cd-levyn, johon on valittu lauluesimerkkejä Jorma Hynnisen ja Soile Isokosken esittäminä laulajan ääntämisen avuksi. Julkaisulla pyritään edistämään suomalaisen laulumusiikin tunnettuutta ulkomailla ja se on rinnakkaisteos Mirjam Helin -laulukilpailujen yhteyteen tehdyille Suomalaisia yksinlauluja -nuottijulkaisuille. Singing in Finnish -julkaisun tekijä on lehtori Eugene Holman Helsingin yliopistosta.

Kirja on myynnissä omakustannushintaan nuottikauppa Ostinato Oy:ssä, Kirjavälitys Oy:ssä sekä Suomi-seurassa.

3. Yksinlauluja 2004
Nuoret suomalaiset säveltäjät -konsertin kantaesitykset nuottijulkaisuna.
(WS Bookwell 2004)

4. Singing in Swedish. A Manual for Singers and Vocal Coaches
(WS Bookwell 2009 ISBN 978-952-99224-2-0)

Teos on ulkomaisille laulunopiskelijoille ja laulunopettajille tarkoitettu foneettinen opas Suomen ruotsinkielisen lied-perinteen tulkitsemiseen. Julkaisussa esitellään 66 suomalaista, ruotsinkielistä yksinlaulua originaalitekstein, englanninkielisin käännöksin sekä foneettisesti kirjoitettuina. Kirjaan sisältyy myös lyhyt selvitys suomenruotsin erikoispiirteistä. Oppaan on laatinut ruotsin kielen puhetekniikan lehtori, FL Carita Rosenberg-Wolff Helsingin yliopistosta yhdessä pianotaiteilija Gustav Djupsjöbackan kanssa.

Kirja on myynnissä omakustannushintaan nuottikauppa Ostinato Oy:ssä.