Yhdistyksen toiminta

Suomalaisen laulumusiikin akatemia r.y. edistää suomalaisen luovan ja esittävän laulutaiteen tutkimusta, harrastamista ja esittämistä. Yhdistys toimii siltana eri korkeakoulujen ja taidelaitosten välillä. Suomalaisen laulumusiikin akatemian toiminnan on mahdollistanut Suomen Kulttuurirahaston tuki.

Suomalaisen laulumusiikin akatemia r.y. on perustettu syksyllä 2000 työryhmänä edistämään suomalaisen luovan ja esittävän laulutaiteen tutkimusta, harrastamista ja esittämistä. Työryhmä järjestäytyi yhdistykseksi 22.10.2002. Päämääränä on toimia katalysaattorina kutsumalla yhteen laulun asiantuntijoita ja laulusta kiinnostuneita pohtimaan taiteenalan monisäikeisyyttä ja erikoispiirteitä. Koulutuslaitosten välille pyritään rakentamaan uusia yhteyksiä; keskustelu-foorumina toimiminen avaa mahdollisuudet monipuoliselle mielipiteiden vaihdolle.

Suomalaisen laulumusiikin akatemia vaalii suomalaista laulumusiikkia ja laulettua suomen kieltä. Toiminnallaan akatemia pyrkii myös tekemään suomalaista laulutaidetta tunnetuksi ulkomailla.

Toimintamuodot:

1. Tutkimus, julkaisut ja seminaarit
Suomalaisen laulumusiikin akatemia toimii aloitteellisena tarkoin valittujen kohteiden edistäjänä yhteistyössä yliopistojen ja alan yhdistysten kanssa:

  • julkaisemattoman kotimaisen laulukirjallisuuden painatuksen edistäminen
  • kriittisten laitosten synnyttäminen
  • helppolukuiset suomalaisten laulusäveltäjien teosluettelot
  • yleisötilaisuudet lauluun liittyvistä aiheista

2. Konserttitoiminnan aktivoiminen, lauluresitaalin elvyttäminen

3. Koulutusaloitteet, mestarikurssit

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Gustav Djupsjöbacka, hallituksen varsinaiset jäsenet Anja Salokannel ja Antero Karttunen sekä varajäsenet Jorma Hynnien ja Ilkka Kuusisto. Toimintaa suunnittelevaan työryhmään kuuluvat lisäksi Petteri Salomaa ja Marja-Leena Pétas (sihteeri).